Policy för personuppgifter


För att skriva inlägg eller kommentera i detta forum så behöver du ange ditt namn och din e-postadress. Din e-postadress visas aldrig för andra besökare i forumet.


Nordic Sugar A/S lagrar följande uppgifter om dig:


 • Ditt namn
 • Din e-postadress
 • Din IP-adress
 • Eventuella övriga personuppgifter som du anger i ditt inlägg eller kommentar


Genom att publicera ditt inlägg eller kommentar i forumet godkänner du att vi lagrar ovanstående uppgifter om dig i maximalt 6 måneder.


Genom att posta ditt inlägg i forumet lämnar du även ditt medgivande till att:


 • Det namn du anger publiceras publikt tillsammans med ditt inlägg.
 • Du lämnar ut din e-postadress till Nordic Sugar A/S att lagras och användas i enlighet med svensk lag.
 • Nordic Sugar A/S har rätt att kontakta dig via denna e-postadress.
 • Nordic Sugar A/S har rätt att, men enbart för internt bruk, använda ditt namn och din e-post för att göra uppslagningar i befintliga privata databaser (så som eget kundvårdssystem eller annan för företaget tillgänglig databas)
 • Nordic Sugar A/S förbinder sig att aldrig sälja eller på annat sätt sprida din e-postadress till tredje part utöver vad som anges i denna policy utan ditt skriftliga medgivande. Ditt inlägg kan dock utgöra allmänna handlingar enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) vilket innebär att din e-postadress då på begäran kan komma att lämnas ut till en tredje part.


Om du vill ta bort dina uppgifter från detta forum så anmäler du ditt inlägg genom att trycka på varningstriangeln och skriva en förklaring till vad du vill göra, då kommer en redaktör snart att ta bort uppgifterna.


Policy för innehåll


Som användare av detta forum accepterar du att det du skriver publiceras och därmed kan läsas av andra användare.


För innehåll som publiceras i detta forum gäller följande riktlinjer:


 • Individer som önskar ta bort eller påtala olämpligt innehåll gör detta via anmälningsfunktionen i anslutning till inlägg och kommentar.
 • Vi tar alltid bort olämpligt innehåll. Sådant innehåll omfattar bland annat rasistiska inlägg, hets mot etniska grupper, pornografi, hot eller kränkande/nedsättande kommentarer om människor, intrång i människors personliga integritet, uppmaning till våld, kriminellt beteende, reklam som uttryckligen gynnar produkter och företag samt inlägg som uppenbart gör intrång i upphovsrätt. Vi ber även våra användare att undvika ett onödigt aggressivt språk i form av svordomar då det ofta upplevs som kränkande.
 • Vi raderar i vissa fall även inlägg i de fall de är uppenbart irrelevanta för webbplatsen eller sammanhanget som de postas i.
 • Detta forum lyder under lagen om elektroniska anslagstavlor (1998:112) och tar därför omedelbart bort innehåll som strider mot denna lag.